Volgende bijeenkomst:

De gevolgen voor het dagelijks leven na de diagnose dementie

Alzheimer trefpunt Amsterdam Zuidoost

6 februari 2020
Henriette Roland Holst
Kortvoort 100

Al tien jaar werkt Leny van Dalen met en voor mensen met dementie en hun familieleden en breder sociaal netwerk. Leny werkt vanuit een sociaal/relationele benadering van dementie: hoe kun je, ondanks de ziekte, een goed en zinvol leven blijven leiden en verbonden blijven met de mensen om je heen? De praktijk van Leny is gevestigd in het Huis van de Tijd. Een plek in het centrum van Amsterdam waar mensen met dementie en professionals met elkaar handen en voeten geven aan het dagelijks leven met dementie.

Komende bijeenkomsten