Volgende bijeenkomst:

Hulp bij dementie in Zuidoost

Alzheimer trefpunt Amsterdam Zuidoost

7 november 2019
Henriette Roland Holst
Kortvoort 100

Gastspreker Mariette van der Lande is al tientallen jaren werkzaam als casemanager dementie in zuidoost. Zij kent als geen ander de mogelijkheden voor hulp en info op het gebied van zorg, welzijn en wonen in Zuidoost als je te maken krijgt met dementie. Mariette zal hierover informatie geven maar vooral ingaan op vragen die u heeft op deze gebieden.

Komende bijeenkomsten