Volgende bijeenkomst:

Wat is dementie?
Wat gebeurd er als iemand lijdt aan dementie en welke invloed heeft dat op het leven van alledag.

5 september 2019
Henriette Roland Holst
Kortvoort 100

Dr. Nienke Scheltens is arts onderzoeker bij het Alzheimercentrum van het VUMC. Zij ziet als arts mensen met dementie en hun naasten op de polikliniek van het Alzheimercentrum, stelt de diagnose en begeleidt hen bij het verwerken en het leven met dementie. Daarnaast doet ze onderzoek naar dementie.
Nienke zal ons vertellen wat dementie is.
Dit jaar is het thema van de wereld Alzheimerdag, die altijd in september gehouden wordt, “BEWEGEN”. Daarom neemt Nienke een collega mee die ons gaat vertellen hoe en waarom bewegen zo belangrijk is voor mensen met dementie. Maar ook welke rol bewegen speelt bij het voorkomen van dementie.

Komende bijeenkomsten