Volgende bijeenkomst:

Dementie en rechtsbescherming
Rechten, wensen vastleggen en vertegenwoordiging

2 mei 2019

Mensen met dementie kunnen op een gegeven moment de gevolgen van hun handelen niet goed meer overzien. Het is daarom belangrijk om op tijd uw wensen of die van uw naaste met dementie te bespreken en vast te leggen. Bijvoorbeeld wie als vertegenwoordiger optreedt bij wilsonbekwaamheid.Of wat er met de nalatenschap moet gebeuren. Zo worden de belangen van de persoon met dementie zo goed mogelijk behartigd.

Komende bijeenkomsten