Volgende bijeenkomst:

Hoe ga je om met veranderd gedrag bij mensen met dementie?

Alzheimer café Amsterdam West

23 oktober 2019
Huis van de Buurt de Klinker
Borgerstraat 45 

Alzheimer (Eet) Café in Amsterdam West

Woensdag 23 oktober 2019

Hoe ga je om met veranderd gedrag

bij mensen met dementie?

 Het meest kenmerkend aan dementie zijn de geheugenstoornissen die steeds ernstiger worden. Ook krijgen veel mensen met dementie te maken met veranderend gedrag en veranderingen in karakter. De verschijnselen van dementie verschillen echter per persoon en per ziekte. De veranderingen in gedrag en karakter kunnen leiden tot problemen. Over deze “gedragsproblemen” en hoe hier mee om te gaan, krijgt u informatie en advies.

Gastspreker: Dr. Annetje Bootsma, van Ouderenpraktijk Amsterdam

Wij nodigen u van harte uit deze avond bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van het Huis van de Buurt de Klinker.

Om 18.30 uur bent u welkom om voor € 3 een broodje mee te eten, en om 19.00 uur wordt er een kop koffie of thee geserveerd.

Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Elke vierde woensdag van de maand opent het Alzheimer Café Amsterdam West haar deuren en kunnen mensen met dementie, hun partners, familie, vrienden en hulpverleners terecht voor informatie en uitwisseling.

Locatie
Huis van de Buurt de Klinker
Borgerstraat  45
1053 PB  Amsterdam

Programma
Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Meer informatie
Combiwel Maatschappelijke Dienstverlening, Jes Hogervorst , tel.06 130 65 495
of j.hogervorst@combiwel.nl

Vervoer nodig?
Heeft u vervoer nodig van of naar het Alzheimer Café? Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Jes Hogervorst, 06 130 65 495

Komende bijeenkomsten