Volgende bijeenkomst:

Odense Jazz in het Muziekpakhuis

Alzheimer Amsterdam

2 juni 2020
Muziekpakhuis
Alberdingk Thijmstraat 19

Elke 1e en 3e dinsdag van de maand live Odense Jazz in het Muziekpakhuis!

​Het Odensehuis is een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (beginnende) geheugen of dementieklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Gratis luisteren of meedoen met je eigen instrument, je bent van harte welkom op het Muziekpakhuis!

Elke eerste en derde dinsdag van de maand van 13.00 tot 15.00 uur

Kijktip: documentaires over dementie Manu en América (eerder getoond op het IDFA). 

Komende bijeenkomsten