Volgende bijeenkomst:

Een waardig levenseinde
Alle facetten rond een waardig levenseinde

27 februari 2018
Restaurant De Die
Loenermarkt 900

Het levenseinde is de fase in het dementieproces waaraan vaak al snel wordt gedacht bij het ontvangen van een diagnose. Toch is de dood dan meestal nog lang niet aan de orde, en hebben de meeste mensen nog vele – goede – jaren te leven. Maar het kan zeker verstandig zijn alvast na te denken over dit deel van de toekomst. Ook wanneer dat nog relatief ver weg is.

Welke zaken kun je nu bijvoorbeeld al regelen? En welke keuzes moeten straks gemaakt worden? Wat zijn je wensen en de (on)mogelijkheden met betrekking tot het levenseinde? En als het eenmaal zo ver is, hoe kun je er dan voor zorgen dat er zo weinig mogelijk geleden wordt? Goede afstemming met de (verpleeghuis)arts blijkt hierbij vaak van cruciaal belang.

Dinsdag 27 februari staat het Alzheimer Café Amsterdam Noord dan ook in het teken van overlijden met dementie. SCEN arts Mai Neijens is deze avond aanwezig om hierover in gesprek te gaan met de aanwezigen.

We nodigen je van harte uit om de bijeenkomst bij te wonen. Zoals altijd is er na de pauze ruim gelegenheid voor vragen, inbreng en ervaringen vanuit het publiek. De bijeenkomst vindt plaats in het restaurant van De Die, Loenermark 900. Je bent welkom vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liesbeth van Zoolingen, telefoon 020 – 435 45 55.

Komende bijeenkomsten